Pet Shop
Grocery Store
Market

0 = Zeer waarschijnlijk niet, 10 = Zeer waarschijnlijk wel